Valige riik

Eesti

Privaatsuspoliitika

Teie isikuandmete privaatsuse kaitsmine on Tarkettile väga oluline. See privaatsuspoliitika („Privaatsuspoliitika”) annab teile ülevaate selle kohta, kuidas Tarkett kasutab teie isikuandmeid kooskõlas kohalduvate õigusaktidega. Koos selle dokumendiga tuleb teil lugeda ka Küpsiste poliitikat.

Andmetöötleja

Vastutav andmete töötleja on Tarkett Eesti, Eesti filiaal kapitaliga 0eurt, registreeritud Tallinn äriregistris registreerimisnumbri 12614262 all ja registrijärgse asukohaga:
Pärnu maantee 139/Kohila 8; Tallinn, Eesti,
(edaspidi „Tarkett”).

Välislingid

See Privaatsuspoliitika puudutab ainult andmeid, mida töötleb Tarkett või mõni muu Tarketti gruppi kuuluv üksus.

Tarkett ei vastuta nende isikuandmete töötlemise eest, mida te võite anda kolmandatele osapooltele, isegi kui Tarketti veebisait sisaldab linke kolmandatele osapooltele.

See Privaatsuspoliitika ei kehti kolmandate osapoolte veebisaitidele ja rakendustele, millele on juurdepääs Tarketti veebisaidilt.

Andmete kogumine ja kasutamine

Privaatsuspoliitika kehtib andmetele, mis on kogutud nii võrgus kui võrguväliselt, sh isikuandmed, mida me võime koguda läbi mitmete kanalite, nagu veebisaidid, sotsiaalmeedia, kontaktid klientidega ja üritused (messid jne). Juhime teie tähelepanu asjaolule, et me kombineerime ühel meetodil (nt veebisaidi kaudu) kogutud isikuandmeid teiste meetoditega (nt messidel, kohtumistel klientidega) kogutud isikuandmetega.

Tarkett kogub ja töötleb kogu veebisaidi kaudu või muul viisil edastatud teavet, nagu teie nimi, perekonnanimi, aadressid, e-posti aadressid, telefoninumber ning juhul kui tegutsete elukutselisena, siis ka teie ettevõtte nimi ja teie ametikoht ettevõttes.

Isikuandmete küsimisel antakse teile sümboliga * teada, kas nende andmete esitamine on kohustuslik või vabatahtlik.

Tarkett võib töödelda teie isikuandmeid ükskõik missugusel järgmisel eesmärgil (olenevalt olukorrast võib eesmärk olla erinev):

  • Klienditoe võimaldamiseks: Tarkett töötleb teie isikuandmeid, et pakkuda teile kliendituge ja eelkõige vastata teie päringutele.
  • Konkursside ja muude sooduskampaaniate korral: teie nõusolekul (kui seda peaks vaja minema) võib Tarkett töödelda teie isikuandmeid, et pakkuda teile e-kirja, tekstsõnumi, telefoni või tavaposti teel teenuseid ja tooteid, mis võiksid teid huvitada (turunduskommunikatsioon, sooduskampaaniad jne).
  • Statistiliseks analüüsiks: Tarkett võib töödelda teie isikuandmeid statistilise analüüsi teostamiseks (turuanalüüsid, meie kampaaniate edukuse hindamine jne),
  • Haldusotstarbel seoses Tarketti süsteemide, platvormide, turvatud veebisaitide või rakenduste turvalisuse ja juurdepääsuga,
  • Muudel seaduslikel ärilistel eesmärkidel.

Teie isikuandmete avalikustamine/edastamine

Tarkett võib vajaduse korral avalikustada teie isikuandmed Tarketti gruppi kuuluvatele üksustele, Euroopa Majanduspiirkonnas („EMP”) või väljaspool asuvatele Tarketti alltöövõtjatele, kes töötlevad teie isikuandmeid Tarketti nimel ülalkirjeldatud eesmärkidel. Tarkett ei müü, rendi ega avalikusta teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Tarkett võib olla sunnitud teie isikuandmed avalikustama, kui seda näevad ette kohalduvad seadused või eeskirjad või juriidiliste või kohtu- või haldusasutuste nõudmisel.

Kogutud isikuandmete turvalisus

Tarkett on võtnud endale kohustuseks teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja kaitse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et vältida teie isikuandmete ebaõiget või juhuslikku avalikustamist, kasutamist, juurdepääsu, kadu, muutmist või kahjustamist.

Tarkett kasutab turvalisi tööstusstandarditele vastavaid andmesüsteeme. Ainult Tarketti või tema alltöövõtjate töötajatel, kes vajavad juurdepääsu teie isikuandmetele mingi kindla tööülesande täitmiseks ülalkirjeldatud eesmärkidel, on juurdepääs teie isikuandmetele. Lisaks kehtib kõigile Tarketti ja tema alltöövõtjate töötajatele konfidentsiaalsuskohustus.

Kui isikuandmed edastatakse riiki, mis asub väljaspool EMAd, rakendatakse isikuandmetele järgmisi kaitse- ja turvameetmeid:

  • Teie isikuandmeid võib edastada Tarketti üksusele või alltöövõtjale, mis asub riigis, kus Euroopa Komisjoni hinnangu kohaselt on tagatud piisav kaitsetase.
  • Teie isikuandmete edastamisele kehtivad Euroopa Komisjoni tüüplepingutingimused.

Andmete säilitamise kestus

Tarkett säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti, tehes seda kohalduvate seaduste piires ja kooskõlas õiguslike ja regulatiivsete nõuetega ning eelkõige raamatupidamisnõuetega.

Juurdepääs teie isikuandmetele

Nagu kohalduvas seaduses sätestatud, on teil õigus nõuda oma andmetele juurdepääsu, neid parandada, kustutada või nende töötlemine vaidlustada, saates e-kirja aadressile andmekaitse[@]tarkett.com või tavakirja aadressile:
Tarkett Eesti
Pärnu maantee 139/Kohila 8; Tallinn, Eesti (edaspidi „Tarkett”).

Seadusest tulenevalt peab teie taotlus olema allkirjastatud ja sellele peab olema lisatud koopia isikut tõendavast dokumendist, millel on teie allkiri. Samuti tuleb teil ära märkida aadress, millele vastus tuleb saata.